terveysliikunta.fi

TERVEYSLIIKUNTA KUULUU KAIKILLE

Terveysliikuntaa on kaikki liikkuminen, jolla on myönteisiä vaikutuksia terveyteen. Tavoitteena ei ole suorituskyvyn parantaminen, vaan hyvän terveyskunnon saavuttaminen ja ylläpito. Terveysliikunnan tunnuspiirteitä ovat säännöllisyys, kohtuukuormitus ja jatkuvuus. Hyvän terveyskunnon omaava ihminen suoriutuu päivittäisistä toimistaan väsymättä liikaa. Hyvä terveyskunto pitää riskin sairastua moniin sairauksiin pienenä.

1990-luvulla tehdyissä tutkimuksissa todettiin liikunnan edistävän merkittävästi terveyttä ja kokemusta omasta hyvinvoinnista. Syntyi suositus terveyttä edistävästä liikunnasta eli terveysliikunnasta. Uuden suosituksen mukaan aikuisten tulisi harrastaa liikkumista kohtuullisella kuormituksella:

  • mieluiten päivittäin tai ainakin useimpina päivinä viikossa.
  • yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään puoli tuntia kerralla (esim. 15min + 15min)
  • venyttelyä, kuntojumppaa, pallopelejä 1-2 kertaa viikossa tuki- ja liikuntaelinten vahvistamiseksi.
  • ikääntyvien kannattaa harjoittaa tasapainoa esim. tanssimalla, hiihtämällä tai kävelemällä maastossa

lähde: www.ktl.fi ja www.ukkinstituutti.fi